Regisztráció | Belépés
 

Roll-Business:

Hatékonyabb

Üzletvitel

  Keresés

 


Integrált ügyviteli, vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatok hatékony működtetéséhez. Támogatja a

 • Beszerzés
 • Készletnyilvántartás (és gyártáskövetés)
 • Értékesítés (ajánlat, rendelés, számlázás)
 • Pénzügy
 • Házipénztár
 • Tárgyi eszköz nyilvántartás
 • Főkönyvi könyvelés

teendőit, nélkülözhetetlen vezetői információkat nyújt a döntéshozóknak.

 Funkcionalitás   Lekicsinyít
     

A Roll-Business funkcionalitása

KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS, KERESKEDELEM
Rugalmas, mozgásnem-alapú technológiájával FIFO logika szerint automatikusan vezeti a raktárankénti (akár munkaszámra és költséghelyre is bontott) készletnyilvántartást.

 • Az értékesítési folyamatot kedvezményrendszerrel, árlisták kialakításával, hitelkeret-figyeléssel, bizonylatokon felhasználható csomagolási egységekkel, árajánlatok, szállítólevelek, számlák, sztornó – és helyesbítő számlák készítésével (forintban és devizában), rendelések felvitelével és visszaigazolásával, készletfoglalással,
 •  a beszerzési folyamatot készletszint-lekérdezéssel, szállítói rendelés készítésével (vevői rendelés alapján is), valamint bejövő szállítólevél, beszerzési számla iktatása illetve felvásárlási jegy készítése során történő készletre vétellel támogatja.
 • A készletnyilvántartást – többek között leltározással, darabjegyzéken (recepturán) alapuló gyártás (összeépítés) készletmozgásainak az automatizálásával (felhasználás és készletre vétel) segíti. 
 • A készletek raktárak (munkaszámok, költséghelyek) közötti áthelyezése egy bizonylaton történik.
 • Egymásra épülő bizonylatok rögzítésekor az előző fázis bizonylata felhasználható (pl. rendelés visszaigazoláshoz az ajánlat, számlához a szállítólevél),
 • azonos típusú új bizonylatok rögzítésekor pedig a korábbi tartalma bemásolható (pl. rendszeres teljesítéshez az előző számla).
 • A döntéshozóknak jól elemezhető kimutatásokat szolgáltat a forgalmi adatokból (pl. különböző időszakok készletének és forgalmának-, vagy partnerenkénti-, cikkenkénti árrésének alakulása), ELÁBÉ feladást készít.

PÉNZÜGY

 • Szállítók, vevők nyilvántartása
 • Forgalmi kimutatások
 • Kivonatok, analitikák
 • Rendezetlen tételek kezelése
 • Bejövő és kimenő számlák iktatása
 • bank tételek rögzítése
 • Számla – és banktételek automatizált egymáshoz rendezése, utólagos csoportos rendezése, eltérő devizanemű banki kiegyenlítés
 • Ssztornírozás és módosítás
 • várható bevételek és kiadási kötelezettségek kimutatására
 • Pénzügyi levelezés (fizetési felszólítás, egyenlegközlő levél, késedelmi kamatszámítás és levél)
 • Összesítő nyilatkozat EU közösségen belüli forgalomhoz
 • 30-60-90-180 napon túli kinnlevőségek kezelésére.
 • Áfa számítás, áfa analitika, és ki nem egyenlített számlák áfa analitikája nyújt pontos kimutatást a fizetendő és visszaigényelhető áfáról, melyek alapján az áfa bevallás elkészíthető.
 • Átutalás opció a rögzített bejövő számlákat elektronikusan átutalható formátumú fájlba képes exportálni.

HÁZIPÉNZTÁR

  • Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok készítése
  • Napi, havi, időszaki pénztár jelentés készítése.
  • A bizonylatok rögzítése és azonnali, automatikus könyvelése a könyvelő által előre beállított (a pénztáros által jól értelmezhető) fizetési jogcímek segítségével történik.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

 • Egyedi és csoportos tárgyi eszköz nyilvántartás
 • Értékcsökkenés-számítás (lineáris vagy teljesítményarányos módszerrel a számviteli- és társasági adó törvény szerint egyaránt).
 • Azonnali leírás (100%)
 • Tartozék-kezelés
 • Módosítások jogcím megadása mellett (naplózva),
 • Leltártámogatás
 • Maradványérték-kezelés

FŐKÖNYV
Az alrendszer átfogó képet ad cége gazdálkodásáról. Itt történik:

 • A Roll-Business alrendszereiből származó adatok összesítése automatikus könyveléssel (beállított paraméterek alapján)
 • Más gyártók rendszereiből származó feladás fogadása (adatimport modul).
 • Vegyes tételek könyvelése
 • Naprakész főkönyvi kivonat, mérleg –és eredményszámítás akár szabadon kialakítható döntéshozói szempontok szerint (kontrolling támogatás)
 • Főkönyvi számok és csoportjaik terv/tény és időszak/tény összehasonlítása.
 • Az ismétlődő gazdasági események könyvelése beállítható és újrafelhasználható könyvelési sablonok alapján
 • az évváltás, automatikus évzárás évnyitás Részletek

Tekintse meg akciónkat!

 DEMO letöltése

 Árlista megtekintése 

 
 Nyomtat   
 

 Általános jellemzők   Lekicsinyít
     
 • Csapatmunka az üzleti folyamatok dolgozói között egyszeri bizonylatrögzítés és teljeskörű módosítási lehetőség mellett.
 • Kontrolling támogatás döntéshozói szempontok rugalmas kialakításával (költséghely, munkaszám, szervezeti egység, telephely stb.), bizonylatokon történő megadásával, majd a forgalmi adatok e szempontok szerinti lekérdezésével
 • Több cég,  több gazdasági év párhuzamos vezetése Cégcsoporton belüli és könyvelőirodai használatra egyaránt alkalmas
 • Adatimport saját alrendszerekből (pl. Bér) és más gyártók rendszereiből
 • Devizakezelés dátum alapján a deviza-törzsadatoknál rögzített bankonkénti árfolyamokat felajánlja a rendszer (felülírható). A partnerekkel kapcsolatos árfolyamváltozásból adódó nyereséget vagy veszteséget automatizmus segítségével könyveli a program.
 • Archiválás
 • Jelszóvédelem
 • Paraméter-vezérelt bizonylatkönyvelés és készletmozgatás
 • Gyors bevezetés, gördülékeny és megfizethető üzemeltetés  és karbantartás.
 • Microsoft® Windows™ felhasználói felület
 • Hibatűrő SQL adatbázis-kezelés (Sybase SQL Anywhere)
 • Kliens-szerver architektúra Microsoft® Windows™ XP, Vista és (2000), 2003 Server környezetben
 • Lokális üzemmód is lehetséges
 • Microsoft® Excel™ (xls) és Adobe Reader (pdf) fájlokba exportálható listák
 
 Nyomtat   
 

 Döntéstámogatás   Lekicsinyít
     

Kontrolling támogatás
A rendszerben korlátlan, a döntéshozók számára fontos gyűjtési kategória felvéhetó (pl. projectek, témák, munkaszámok, költségnemek, költséghelyek, költségviselők, üzletágak, kirendeltségek, szervezeti egységek, önelszámoló egységek, divíziók stb.), melyekhez konkrét gyűjtőkartonok (pl.munkaszám) rendelhetők. Ezek vezetése a könyveléssel együtt történik. A Roll-Business képes a felvett gyűjtőkartonok költségeinek, bevételeinek automatikus adminisztrálására, eredményességük kimutatására.

Rugalmas kimutatások
Rugalmas gyűjtőrendszerünk alkalmazásával cégének lehetősége nyílik pl.: 

 • Egy főkönyvi szám (pl. árbevétel) analitikájának gyűjtőnkénti (pl. telephelyenkénti) megbontására
 • Gyűjtőnként (pl. telephelyenként) felmerülő költségek és bevételek kimutatására, eredményszámításra
 • A kigyűjtött adatok további bontására, ugyanis egyik gyűjtésen belül másik gyűjtés (ún. alábontott gyűjtés analitika) is lehetséges pl.: telephelyen belüli tevékenység kimutatása (vagy fordítva)
 • Adatsorok elrejtésére: a gyűjtő analitikák egy kattintással kivonattá szűkíthetők, így egy gyűjtés elemzésekor azonnal rendelkezésre áll pl. egy munkaszám teljes analitikája, de a munkaszám egy sorrá tömörített összesítetett forgalma is
 • Bevételre, kiadásra történő csoportképzésrei (pénzmozgás kód)

További hasznos funkciók

 • Várható bevétel és kiadás listák (Cash - Flow támogatás), kinnlevőségek időszakonkénti kimutatása (pl. 30, 60, 90, 180 nap óta lejárt számlák)
 • Microsoft Excel-be átadható rendszerünk összes listája.
 
 Nyomtat   
 

 Roll-Business   Lekicsinyít
     
 
  
 

Copyright 2016 by Roll-Soft    Felhasználási Feltételek   Jogvédő Nyilatkozat
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation