Regisztráció | Belépés
 

Roll-Business:

Hatékonyabb

Üzletvitel

  Keresés

Roll-Business Főkönyv

 Roll-Business - Főkönyv modul   Lekicsinyít
     

Roll-Business Főkönyv modul

Működési logika
A Roll-Business rendszerben a szoftvercsalád tagjai (moduljai) gondoskodnak gazdasági eseményeik, analitikáik vezetéséről és azok automatizált könyveléséről. Pl. a Számlázás modulban kiállított számla könyvelése (beálltásai szerint) a T311, K91, míg a Pénzügyi elszámolás (folyószámla) modulban rögzített vevői kiegyenlítés (banktétel) könyvelése (beálltásai szerint) a T384, K311 főkönyvekre történhet. Hasonlóan (azonnal) könyvel a Házipénztár modul is (a Tárgyi eszköz és Készlet modulok főkönyvi feladásai felhasználói kezdeményezésre indulnak). A Főkönyv modult tehát más modulokkal együtt, integrált rendszerben célszerű al
kalmazni (kisvállalatoknak, könyvelőirodáknak kedvezményes csomagokat állítottunk össze).

Fókuszáljon az üzletre!
Az automatizált könyvelés miatt a könyvelésért felelős vezetőnek több ideje jut a cég üzletmenetének támogatására. Ha a többi modul könyvelési paramétereit egyszer megfelelően beállították, csak a vegyes tételek könyveléséről kell gondoskodni. A fókusz a fejlett döntéstámogató funkciókra került, melyek rendszerünket versenytársai legjobbjai közé emelik.

Vezetői információk, kontrolling támogatás
A döntéshozók  szempontjából a Roll-Főkönyv által szolgáltatott információk teszik a Roll-Business legfontosabb láncszemévé. Naprakész főkönyvi kivonatot, mérleg- és eredményszámítást készít akár egyedi szempontok  szerint is (költséghely, munkaszám, project stb.).

Számviteli törvény szerinti működés
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a törvény változásait, szükség esetén elvégezzük a módosításokat.

Számlatükör, csoportképzési lehetőséggel
Cégenként eltérő számlatükörrel lehet dolgozni. Új cég létrehozásakor meghatározható, hogy melyik meglévő számlatükröt másolja be a program. A számlatükör kialakításakor olyan összesítő sorokat lehet képezni, melyre a program nem enged könyvelni.

Több évre szóló számlatükör kezelés
Nem szükséges évente új számlatükröt nyitni. Lehetőség van arra, hogy csak a komolyabb változásoknál nyissunk új számlatükröt (pl. 2001).

Többféle mérleg- és eredményszámítás
A programmal - különböző szempontok alapján - korlátlan számú mérleg- és eredményszámítás készíthető. Használata lehetővé teszi, pl.: külföldi logikájú mérleg készítését. A mérleg sablonok segítségével lehetőség nyílik a főkönyvi számlák tetszőleges csoportosítású és többszintű, lekérdezésére. A program - a mérleg sablon előjelének megválasztásával - segítséget nyújt az egyéb követelések és kötelezettségek összegyűjtéséhez.

Javítás, sztornírozás
A könyvelési tétel minden adata módosítható. Pl.: dátum, főkönyvi szám, összeg, gyűjtő. A módosítás feltétele: legyen a módosítónak jogosultsága a javításhoz, illetve a tétel könyvelési dátuma olyan időszakra essen, amely még nincs lezárva.

Nyilvántartás forintban és devizában
Azoknál a főkönyvi számláknál, ahol van értelme (pl.: deviza betétszámla), meg lehet jelölni egy nyilvántartási devizanemet. A program figyelmeztet, ha nem ebben a devizanemben történik a rögzítés erre a főkönyvi számlára. Ha nincs meghatározva a devizanem, akkor bármilyen devizanemben lehet rögzíteni. A főkönyvi kivonatban devizanemenként is összesít a program.

Rugalmas keresés
Keresni lehet: kódra, névre, összegre, szövegre, szöveg részletre, stb. Keresés feltételeként meghatározható a kis- és nagybetű figyelése. A keresés történhet előre, illetve hátra.

Főkönyvi feladás fogadása más rendszerekből
Bérfeladás, anyagfeladás, stb. az Adatimport modul segítségével automatikusan bedolgozható.

Egyedileg meghatározható időszakok
A felhasználó által beállítható, hogy a főkönyvi kivonat halmozása milyen időszak megbontásra történjen. Az időszak kezdeti és vég dátumát meg lehet határozni. Az időszaknak nem kell a hó első napján kezdődnie. Lehetőség van például dekádra, hónapra vagy negyedévre időszakot megnyitni.

Időszakzárás
A lezárt időszakra nem lehet új tételt rögzíteni, módosítani, sztornírozni. Az időszakzárás nem befolyásolja a listázást. Megfelelő jogosultsággal lehetőség van a zárás feloldására. Zárni nem csak a múlt, hanem a jövő időszakait is lehet.

Módosítások naplózása
A könyvelési tételeknél megtekinthető, hogy ki és mikor módosította utoljára

Több év párhuzamos könyvelése
Nem szükséges a zárást elvégezni, a következő évi könyveléshez.

Könyvelési sablonok
A gyakran ismétlődő feladások kontírozását sablonban el lehet menteni. Könyveléskor behívható és csak a megfelelő összegeket kell hozzárendelni.

Átvezetési sablon
A megadott főkönyvi szám egyenlege adott intervallumban átvezetődik a másik megadott főkönyvi számra. (5-ös átvezetése 8-ra.)

Automatikus évnyitási, évzárási funkció
A könyvelési sablonokban található nyitó és záró sablon segítségével a nyitás és a zárás gyorsan és akár többször is elvégezhető. A program automatikusan létrehozza a nyitó, valamint a záró napló könyvelési tételeit.

Évzárás után, záró tételek nélküli listázás
A záró sablon segítségével készült zárásnál a kivonatok, analitikák, kartonok záró adatok nélkül is lekérdezhetők.

Könyvelési bizonylat nyomtatása
A berögzített könyvelési tételekről a program vegyes könyvelési bizonylatot tud nyomtatni, melynek folyamatos sorszámozását a naplón belüli iktatószám teszi lehetővé.

Főkönyvi számok tetszőleges csoportosítása
A "Mérleg sablon" segítségével a főkönyvi számlák utólagos csoportosításával jelentések, kimutatások készíthetők. Ha a gyűjtő rendszer kialakítása is megtörtént, akkor gyűjtők alapján is lehet listákat lekérni az itt kialakított csoportosítás alapján.

Áfa-számítás és analitika
Áfa kódonként összesítve tekinthető meg a vevői és a szállítói áfa.

Főkönyvi kivonat, analitika, könyvelési napló
A rögzített tételekről azonnal listákat lehet lekérdezni, melyek segítségével az ellenőrzés és a jelentési kötelezettségek könnyen teljesíthetők.

Tetszőleges devizanemben lekérdezhető listák: főkönyvi kivonat, mérleg, főkönyvi analitika
A külföldi tulajdonú cégeknél gyakran felmerülő igény a nemzeti valutától eltérő lekérdezések lehetősége. Ebben a modulban a törzsadatok közé rögzített napi árfolyam alapján, a meghatározott devizában megtekinthetők a listák.

MS Excel-be exportálható listák
Ha a listáink további formázást igényelnek, az exportálást ajánljuk (az Excelben a lista adattartalma fog megjelenni, nem a tényleges, megtekinthető lista).

Árlista megtekintése

DEMO letöltése

 
 Nyomtat   
 

 Pénzügy, folyószámla modul   Lekicsinyít
     

A Főkönyv modulhoz jól kapcsolódik Pénzügy (és folyószámla) modulunk, mely a szállítói és vevői folyószámlák vezetését, kinnlevőségek, fizetendő és visszaigényelhető áfa kimutatását, pénzügyi levelezést biztosít (fizetési felszólítás, egyenlegküzlő és késedelmi kamat-terhelő levelek).

 
 Nyomtat   
 

 Terv modul   Lekicsinyít
     

A modul megvásárlásával lehetősége nyílik a korábbi év(ek) főkönyvi számainak (ill. azok csoportjainak) összegét (bázis adatok), vagy felvitt terv adatait összehasonlítani a tárgyév tényleges adataival.

 
 Nyomtat   
 

Copyright 2016 by Roll-Soft    Felhasználási Feltételek   Jogvédő Nyilatkozat
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation