Regisztráció | Belépés
 

Roll-Business:

Hatékonyabb

Üzletvitel

  Keresés

Könyvelés Roll-Business rendszerrel


 Roll-KontírPack Kisvállalatoknak, könyvelőirodáknak   Lekicsinyít
     

Kisvállalati, könyvelőirodai akció:

Roll-KontirPack

XS

S

M

L

XL

- Főkönyv

I

I

I

I

I

- Folyószámla

I

I

I

I

I

- Házipénztár

-

I

I

I

I

- Tárgyi eszköz

-

-

-

I

I

- Számlázás

-

-

I

I

I

Munkahelyek

1

1

1

1

2

Könyvelhető cégek

1

1

1

1

1

Ár (nettó, Ft) 

99 000

119 000

149 000

249 000

299 000

Roll-KontirPack

XS10

S20

M20

L20

XL40

- Főkönyv

I

I

I

I

I

- Folyószámla

I

I

I

I

I

- Házipénztár

-

I

I

I

I

- Tárgyi eszköz

-

-

I

-

I

Munkahelyek

1

1

1

2

2

Könyvelhető cégek

10

20

20

20

40

Ár (nettó, Ft) 119 000 149 000 199 000 199 000 299 000
 

DEMO letöltéséhez kattintson ide!

 
 Nyomtat   
 

A Roll-Business integrált rendszer az üzleti céljaikra fókuszáló vállalkozások, cégcsoportok, könyvelőirodák hatékony működtetését teszi lehetővé. Paraméterei egyszeri beállítását követően rendkívül gyors munkavégzést biztosít az alábbi funkcióinak köszönhetően:

 • Egyszeri bizonylatrögzítés
 • Automatizált bizonylatkönyvelés
 • Sztornírozás és teljes körű módosítási lehetőség
 • Nélkülözhetetlen listák (mérleg/eredmény, főkönyvi kivonat és analitika, áfa, kinnlevőségek stb.).
 • Stabil SQL adatbázis-kezelő
Modulokra osztott funkcionalitás
A funkciók önálló (de együttműködő) modulokon keresztül érhetők el (jogosultsághoz köthetően) az alábbiak szerint.
 Folyószámla modul   Lekicsinyít
     

Bejövő számlák feldolgozása

Számlarögzítéssel történik (iktatás gépi sorszámozású naplókra) automatikus könyveléssel a törzsadatoknál beállított főkönyvi számok alapján:

 • Szállítói főkönyv: partnertípus (besorolás) beállításaiból (pl. belföldi kiskereskedők 4541)
 • Áfa főkönyv: áfa kód alapján (pl. 466)
 • Tétel-főkönyvek: a választott naplónál beállított főkönyv (pl. 511) felajánlásával (ami soronként felülírható).
Kimenő számlák feldolgozása
 • A Folyószámla modulban a bejövő számlákhoz hasonló számlarögzítéssel (iktatás)
 • A Számlázás modulban számla készítésével. Ilyenkor az iktatás és könyvelés a számla kiállításával egy időben automatikusan történik.
Bank feldolgozása

A Folyószámla modulban történik bankkivonatok rögzítésével. A könyvelés itt is automatizált a törzsadatoknál beállított főkönyvi számok alapján:

 • Bank főkönyv: A rendszer a bankonként történő egyenlegkövetést és könyvelést bankonként önálló Bank típusú naplók (pl. Bank1: főkönyv 3841, Bank2: főkönyv 3842) használatával támogatja. Felvitel során a napló kiválasztását követően azonnal megjelenik a nyitó egyenleg, majd a tételek felvitele során látszik a napi forgalom (terhelés, jóváírás) és záró egyenleg.
 • Tétel főkönyv: szállítók, vevők esetén a partnertípusnál beállított főkönyv (szállítói vagy vevői) szerint, egyéb tételeknél (pl. járulékok bankköltségek, stb.) a fizetési jogcímnél megadott főkönyv felajánlásával (pl. munkaadói járulék 4631, áfa 468 stb.)
Pénztár feldolgozása
 •  A Folyószámla modulban a bank feldolgozásához hasonlóan pénztár típusú naplókkal vagy
 • Házipénztár modulban bevételi, kiadási pénztárbizonylatok készítésével (könyvelés a bizonylat kiállításával egy időben automatikusan történik).

További funkciók:

 • Szállítók, vevők nyilvántartása
 • Forgalmi kimutatások
 • Kivonatok, analitikák
 • Rendezetlen tételek kezelése
 • Számla – és banktételek automatizált egymáshoz rendezése, utólagos csoportos rendezése, eltérő devizanemű banki kiegyenlítés
 • Várható bevételek és kiadási kötelezettségek kimutatására
 • Pénzügyi levelezés (fizetési felszólítás, egyenlegközlő levél, késedelmi kamatszámítás és levél)
 • Összesítő nyilatkozat EU közösségen belüli forgalomhoz
 • 30-60-90-180 napon túli kinnlevőségek kezelésére
 • Áfa számítás, áfa analitika, és ki nem egyenlített számlák áfa analitikája nyújt pontos kimutatást a fizetendő és visszaigényelhető áfáról, melyek alapján az áfa bevallás elkészíthető
 • Átutalás opció a rögzített bejövő számlákat elektronikusan átutalható formátumú fájlba képes exportálni
 • Részletek
 
 Nyomtat   
 

 Házipénztár modul   Lekicsinyít
     

Házipénztár feldolgozása

 • Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok készítése
 • Automatizált könyvelés
 • Napi, havi, időszaki pénztár jelentés készítése.
 • A bizonylatok rögzítése és azonnali, automatikus könyvelése a könyvelő által előre beállított (a pénztáros által jól értelmezhető) fizetési jogcímek segítségével történik.

 
  
 

 Tárgyi eszköz modul   Lekicsinyít
     

Egyedi és csoportos tárgyieszköz-nyilvántartás
A programban az egyedi tárgyieszköz-nyilvántartás mellett lehetőség van arra, hogy az azonos időpontban aktivált és megegyező egységárú eszközök (pl.: asztal, szék.) felvétele egy kartonon történhessen.

Tartozékok (mennyiségek) nyilvántartása
A tárgyi eszközökhöz tartozékként hozzá lehet rendelni más eszközöket. A tartozék (mennyiség) felvitelekor lehetőség nyílik azonnali ráaktiválásra, melynek hatására a tárgyi eszköz bruttó értéke automatikusan megnövekszik.

Jogcímkezelés
A tárgyi eszközön bekövetkezett módosítások naplózásra kerülnek. Egy-egy módosításkor meg kell adni a (felhasználó által létrehozott) jogcímet. A jogcímek csoportosításra szolgálnak, pl.: eladás saját dolgozónak vagy külső cégnek, selejtezés elhasználódás vagy hiány miatt.

Azonnali (100%) értékcsökkenés értelmezése
A kis értékű tárgyi eszközöknél, a 100 %-os kulcs meghatározásával, a program értékcsökkenésként elszámolja a teljes bruttó összeget az aktiválás hónapjában.

Nyitó (induló) adatok megadása
Megadható nyitó egységár, bruttó érték, elszámolt értékcsökkenés, nettó érték. A cég létrehozásakor meg kell határozni, hogy mikortól kell értékcsökkenést számolnia a programnak.

Automatikus értékcsökkenés-számítás
Olyan időszakban is lehetőség van bruttóérték módosításra, melyre már megtörtént az értékcsökkenés számítás. Ekkor a program a tárgyi eszköz értékcsökkenését automatikusan az elszámolás hónapjáig frissíti.

Gépi kartonvezetés
A kartonok sorait (bruttó érték, értékcsökkenés, nettó érték) az értékcsökkenés-számítás során a szoftver automatikusan frissíti.

Leltározás támogatása
A leltározáshoz költséghelyenkénti listát biztosít a program. Lehetőség van a leltár eredmény rögzítésére. Ennek alapján a program kiszámolja a leltár-hiányt, illetve - többletet. Az ebből elkészült lista is nyomtatható.

Költséghelyek, szervezeti egységek kezelése
A programban meghatározhatók költséghelyek, szervezeti egységek, melyek az eszközökhöz kapcsolhatók és így listázásnál, valamint főkönyvi feladásnál felhasználhatók.

Eszközcsoportok kezelése
Az eszközcsoport segítségével a tárgyi eszköz karton létrehozásakor a program felajánlja a csoporthoz rendelt amortizációs kulcsokat, főkönyvi számokat melyek a kartonon módosíthatóak. A listák nagy része lekérdezhető eszközcsoportonként.

Számviteli- és társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés-számítás
A főkönyvi feladás, a számviteli törvény szerinti elszámolás alapján készül. A listák lekérdezhetők a társasági adó törvény (TAO) szerinti értékcsökkenés számítás alapján is.

Maradványérték kezelés
A számviteli törvény szerinti értékcsökkenés számítás alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték.

Főkönyvi feladás
Az elkészült értékcsökkenésről a program feladási listát készít. A FŐKÖNYV, modul használata esetén a könyvelési tételeket automatikusan átadja.

Egyéb feladás
Adott intervallumon belül az aktiválásról, ráaktiváláskor, eladásról, selejtezésről, főkönyvi szám változásáról feladási listát lehet készíteni.

Értékcsökkenés számítási lehetőségek (havi, negyedéves számítási móddal)
Lineáris és teljesítményarányos ÉCS számítás

  Jelszóvédelem
  Az alrenszerben lehetőség van jelszavas bejelentkezéshez, így csak a megfelelő jogosultsággal, és jelszóval rendelkező személyek használhatják.

  Dolgozó import
  A dolgozók adatai más rendszerből importálhatóak.

  Terven felüli értékcsökkenés számításának lehetősége

  Kifutási lista
  A lista segítségével a tárgyi eszközök várható kifutásáról lehet listát lekérni.

   
   Nyomtat   
   

   Főkönyv modul   Lekicsinyít
       

  A fentiekből következik, hogy az analitikákat Roll-Business moduljai saját hatókörben vezetik és automatizáltan könyvelik. Ennek a modulnak a fő feladata információszolgáltatás a cégvezetés felé, valamint a

  Vegyes tételek feldolgozása
  Itt szabadon lehet könyvelési tételeket létrehozni.

  További funkciók

  • Más gyártók rendszereiből származó feladás fogadása (adatimport modul)
  • Naprakész főkönyvi kivonat, mérleg –és eredményszámítás akár szabadon kialakítható döntéshozói szempontok szerint (kontrolling támogatás)
  • Főkönyvi számok és csoportjaik terv/tény és időszak/tény összehasonlítása
  • Az ismétlődő gazdasági események könyvelése beállítható és újrafelhasználható könyvelési sablonok alapján
  • Évváltás, automatikus évzárás évnyitás
   
   Nyomtat   
   

  Copyright 2016 by Roll-Soft    Felhasználási Feltételek   Jogvédő Nyilatkozat
  DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation