Regisztráció | Belépés
 

Roll-Business:

Hatékonyabb

Üzletvitel

  Keresés

Roll-Business Pénzügyi elszámolás

 Pénzügyi és folyószámla rendszer   Lekicsinyít
     

Roll-Pénzügy - A Roll-Business integrált szoftvercsalád önállóan is jól használható tagja

Fő feladata a partnerek (szállítók, vevők) nyilvántartása, forgalmuk kimutatásai, kivonatok, analitikák, rendezetlen tételek kezelése. Az alrendszer tartalmazza az összes szükséges pénzügyi funkciót is. Integrált működés esetén a tételek könyvelése a bizonylatrögzítéssel egyidejűleg történik.

Bejövő és kimenő számlák iktatása
Az iktatás naplók segítségével történik. Célszerű olyan napló megbontást alkalmazni, mellyel az egyeztetés könnyebbé válik (pl.: belföld, külföld). Az iktatás során a partner és az áfa főkönyvi számait törzsadatokból (partner és áfa törzsadatok) ajánlja fel a rendszer. Az áfa értékét az áfa kód alapján automatikusan számolja a program (kézzel felülírható). A tételek rögzítésekor meghatározható az adott tétel főkönyvi száma. Az előzőekben meghatározott paraméterek segítségével a program automatikusan könyveli a bizonylatot, majd az iktatás végén iktatószámot ad. Ennek segítségével könnyen azonosítható, visszakereshető a rögzített tétel.
 

Bankfeldolgozás fizetési jogcím alapján (könyvelést segítő funkció)
A bankfeldolgozás naplók segítségével történik. A naplókat célszerű bankszámlaszámonként létrehozni, mert ebben az esetben a rendszer a banki nap feldolgozása során megmutatja a nyitó egyenleget, majd a tételek rögzítését követően a forgalmat és a záró egyenleget. A naplóknál állítható be, hogy a bank könyvelése melyik főkönyvi számra történjen. 
Fizetési jogcímekkel ismétlődő gazdasági események és a hozzájuk tartozó főkönyvi számok határozhatóak meg. Ezek banktételek rögzítésekor történő megadása vezérli a tételek automatikus könyvelését.

Számla - bank összerendezés
1. Automatizált rendezés: a partnerekkel kapcsolatos tételeknél a program automatikusan összerendezi azokat a kiegyenlítéseket, ahol a kiegyenlítendő számla bizonylatszáma pontos. Bizonylatszám hiányában is van lehetőség a kiegyenlítésre a bizonylatra történő "rámutatással"
2. Utólagos csoportos rendezés: amennyiben a bank hamarabb kerül rögzítésre, mint a hozzátartozó számla, akkor az utólagos rendezéssel, partnerenként összerendezhetjük azokat a bizonylatokat, melyeknek a számlaszáma megegyezik a bank, pénztár és számla tételeknél.

Bankfeldolgozásnál harmadik devizanem kezelése
A program lehetőséget biztosít azon számlák kiegyenlítésére is melynek devizája, eltér a kiegyenlítés devizájától. Az árfolyam különbözetet automatikusan számolja és könyveli.

Teljes körű sztornírozási, módosítási lehetőség
A rögzített bizonylat szinte minden adata módosítható. Pl.: dátum, partner, fizetési mód, fizetési jogcím, összeg, főkönyvi szám, gyűjtő. Nem módosítható viszont a napló az iktatószám és a teljesítés dátumának az éve. A módosítás feltétele: 
- a módosítónak jogosultsága legyen a javításhoz
- a bizonylat teljesítési dátuma, ne essen lezárt időszakra
Sztornírozáskor a program automatikusan leemeli a partnerről a bizonylatot, és a könyvelését is sztornírozza

Automatizált bizonylatkönyvelés
A rendszerbe nem kerülhetnek be kontírozatlan bizonylatok

Partnerek csoportosítása (pl.: belföld, külföld, Közösségen belüli)
A partnercsoportok segítségével a partnerekhez főkönyvi számot rendelhetünk. A partner kivonat-, analitika- és rendezetlen- listákat csoportonként is megtekinthetjük.

Pénzmozgás kód
Pénzmozgás kód kialakításával bevételre, kiadásra csoportokat lehet képezni.

Várható bevételek, kiadási kötelezettségek
A kinnlevőségek csoportosítása a lejárat dátuma szerint történik. A lista partnerekre szűrhető.

Visszamenőleges listák: partnerkivonat, partneranalitika, rendezetlen partneranalitika
Ezen listák lekérdezhetők aktuális és korábbi dátummal egyaránt, minden esetben a megfelelő állapotot tükrözik.

Többszintű fizetési felszólítás, késedelmikamatszámítás és levél, egyenlegközlő levél készítés, szabadon meghatározható fej és lábszöveggel
A véglegesítés előtt megtekinthető a lista. Megfelelő jogosultság esetén a véglegesítés feloldható, a lista újra lekérhető

Áfaszámítás, áfaanalitika tetszőleges időszakra
Áfa kódonként összesítve tekinthető meg a vevői és szállítói áfa

Összesítő nyilatkozat
A Közösségben történő beszerzéseket és értékesítéseket Közösségi adószámonként, jelölve a Háromszög ügylet közbenső vevőjét, összesítve kell jelenteni.
A program ebbe a listába azokat a tételeket gyűjti bele, amelynek az áfa kódja meg van jelölve, hogy az EU jelentésbe beletartozik. Ha egy partnerhez tartoznak háromszög ügyletű tételek és normál tételek is, azt a program két soron fogja összesíteni. A lista megtekinthető analitikus és jelentés formában is.

Kinnlevőségek kezelése (korosított lista: 30, 60, 90, 180 nap)
A lista partnerenként csoportosítva, partneren belül bizonylatonként mutatja meg a kinnlevőséget lejárat szerint, a korosított lista megfelelő oszlopában. Lehetőség van az analitikus tételek elrejtésére (adatsorok elrejtése funkció), mellyel partnerenkénti összesített, korosított listát tudunk előállítani. (A határnapokat a felhasználó szabadon meghatározhatja.)

A devizában rögzített számlák a levelezésekben (felszólító levél, folyószámla egyeztető) és a kinnlevőség listában, az eredeti devizanemben jelennek meg

Kiegyenlítetlen bejövő számlák adatainak átadása több bank felé (banki átutalás készítés)
Az átutalás készítésekor módosítani lehet az összeget, a közleményt és az értéknapot. A program felajánlja a partnerhez tartozó elsődleges bankszámlaszámot, amely felülírható. A bankszámlaszám ellenőrzésre kerül. Exportálás után az átutalások automatikus bejegyzése miatt az ismételt átutalás kizárt.

Tetszőleges devizanemben lekérdezhető listák: partneranalitika, rendezetlen partneranalitika és ezek visszamenőleges listái, valamint ÁFA számítás, ÁFA analitika
A külföldi tulajdonú cégeknél, gyakran felmerülő igény a nemzeti valutától eltérő lekérdezések lehetősége. Ebben a modulban a törzsadatok közé rögzített napi árfolyam alapján, a meghatározott devizában megtekinthetők a listák.

Árlista megtekintése

DEMO letöltése

 
 Nyomtat   
 

Copyright 2016 by Roll-Soft    Felhasználási Feltételek   Jogvédő Nyilatkozat
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation