Az extracelluláris paraziták, A DNS mint kamikaze-fegyver


A parazitak szervezetek. Tartalomjegyzék

A vizsga előtt minden hallgatónak öt kérdésre kell válaszolnia. Csak a sikeres válaszadás után vizsgázhat. Bakteriológiai kérdések 1.

RÁD TELEPSZENEK! - Élősködők kritika

Sorolja fel a mikroorganizmusokat! Baktériumok, gombák, állati egysejtűek a protozoonok, extracellulárisan élettelen vírusok. Milyen méretűek a baktériumok? Mikrométerben adható meg, ált.

az extracelluláris paraziták férgek jelentek meg

A gömb alakúaké 0,5- 2 qm, míg a pálcika alakúaké tágabb az extracelluláris paraziták között változhat. A pertusssis baktérium kicsi, 0,4 qm széles és 0,5 qm hosszú. A coli baktérium qm, hosszú, míg a visszatérő láz okozója Borrelia recurrentis elérheti a 40 qm hosszúságot is.

Milyen alakúak a baktériumok? A spirillum sejtjei teljes vagy több csavarmenettel jellemezhetők. A spirocheták igen hosszú csavarulatúak. Sorolja fel a baktériumok nélkülözhetetlen sejtalkotóit! A tok antigénként szerepel. Baktérium csillói, kémiailag fehérjék, a flagelinnek nevezett fehérje polimerjei.

kvarclámpa és pinwormok meddig ürülnek ki a pinwormok a testből

Bazális test segítségével kötődnek. Monotrich: egyik pólusán egyetlen csilló van, több csilló: lofotrich, mindkét póluson egy-egy van amfitrichmindkét póluson több: lofo-amfitrich. Egész sejtet egyenletesen beborítja: peritrich. Fimbriák: felüelti antigének, tapadóképességet biztosítják. Endospórák: kicsíráznak germiáció így a túlélést szolgálják, jell tulajdonsága a rezisztencia 5. Milyen funkciói vannak a sejtfalnak?

Biztosítja a baktérium alakját, ellenáll a citoplazmában lévő több atmoszférás nyomásnak, átengedi a Baktérium osztódásában is szerepe van.

Utána behatol a sejtbe, szeptumot képez, elválasztja a az extracelluláris paraziták leánysejtet egymsától. Sajtá szintézisében is szerepe van, biz. Rétegei antigénként, ill. Hogyan épül fel a baktériumnak a sejtfala? Gram festés szerint pozítivan és negativan festődő csoportban.

Mindkét csopotban két fő rétegből áll: külső és belső membrán. Negatívak külső rétege valódi membrán. Mindkét csoportban ún. Sorolja fel a citoplazmamembrán funkcióit. Specifikus proteineket ún.

A paraziták életciklusának fogalma. Élősködő – Wikipédia

A citokrómok és a légzési lánc más enzimjei a sejtmembránban lokalizálódnak. Sejtfalbioszintézis és foszfolipid szintézis enzimjei, a proteinkomplex ami a DNS replikációjáért felelős. Miért mondjuk a baktériumokra, hogy prokarióták? Mivel nincsen membránnal körülvett sejtmagjuk, és nincs az extracelluláris paraziták sem.

A maganyag ált. A baktériumok genetikai állományét képezi. Egyetlen kétfonalas DNS. Önmagába visszatérő, zárt rendszer. Kiterítve egykör kontúrját mutatja. A maganyag haploid kromoszómának felel meg.

Immunológiai védekezés a fertőzésekkel szemben

Sorolja fel a baktériumok járulékos sejtalkotóit! Baktériumok toja, csillói, a fimbriák, endospórák. Hogyan befolyásolja a baktérium tevékenységét a tok? Védi a baktériumot a fagocitózistól és ezzel a kórokozóképességét növeli. Elvesztése a virulencia elvesztésével jár. Miben játszanak szerepet a fimbriák? Más sejtekhez való tapadóképességet biztosítják.

Institut für Medizinische Biologie und Zentrales Elektronenmikroskopisches Laboratorium

Közönséges fimbriák: kötődnek a vörösvértestekhez és a hámsejtekhez is. Adhéziós fimbriák: fontos patológiai faktorok. Specifikus receptorokhoz kötődnek. Többségük hemagglutináló. Szexfimbriák: konjugáció során az idegen nukleinsav bevezetése a tengelycsatornán keresztül.

Kémiailag milyen anyagból állnak a csillók? A flagelinnek nevezett fehérje polimerjei. Mi biztosítja a baktérium spórának a rezisztenciáját? Az alacsony víztartalom, a sporiláció alatt képződött dihidro-pikolinsav adja.

X sejt paraziták, Antigénfelismerés és jelátvitel

Sorolja fel a baktériumok szaporodásának szakaszait! Inkubációs vagy lag fázis Exponencális vagy log fázis Állandósult vagy stacioner fázis Hanyatló vagy deklinációs fázis Sorolja fel a baktériumok tenyésztéséhez szükséges feltételeket!

Kell hozzá: Táptalaj, környezeti faktor, Milyen szaporodási fázisban tartjuk a tenyészetünket nyílt tenyésztési rendszer esetén? Ha folyamatos szaporodásuakt akarjuk biztosítani. Logaritmusos szaporodási fázis.

Milyen táplálkozási típusokba sorolhatók a baktériumok? Határozza meg a fogalmakat! Autotróf: a legigénytelenebb, anyagcsereszükségletüket szervetlen anyagokból is képesek biztosítani, nitrogénforrásként elegendő számukra a légkör nitrogén,vagy anorganikus sók, szénforrásként pedig a levegő széndioxidja. Energiájuk fotoszintézissel nyerik fotoautotrófokkemoszintézissel az extracelluláris paraziták Heterotróf: csak szerves vegyületekből képesek a szükséges szénvegyületeiket felépíteni.

Nitrogénforrás tekintetében kevésbé igényesek. Egyesek hasznosítani tudják a szervetlen ammóniumvegyületeket, másoknak már aminosavakra is szükségük van.

az extracelluláris paraziták antihelmintikus gyógyszer felnőttek megelőzésére

Egyes fajok ezen belül még akcesszórikus anyagokat is igényelnek. Paratróf: nem tenyészthetők mesterséges táptalajokon. Többnyire csak élő sejtben szaporodnak, mivel csak anyagcseréjük hiányos. Hogyan nyerik a baktériumok az energiájukat?

maguk a férgek meghalnak pinwormok okoznak

Biológiai oxidációval nyerik. Energianyerés két típusa: Erjesztés fermentáció : oxidatív-reduktív folyamat. Az energiát eredményező H leadása, ill. A H donor il. Akceptor ugyanannak a szerves anyagnak az intermedier terméke. Rossz hatásfokú az energianyerés a baktérium számára. Légzés respiráció : a végső H-akceptor a légköri oxigén a végtermék széndioxid és víz.

Gazdaságosabb ez a folyamat a baktérium számára, mert nagymennyiségű energia szabadul fel. A hidrogén és az elekronok átvitelét donorról akceporra a nikotinamid-adenin-dinukleotid nevű koenzim végzi.

Milyen szerepet játszanak az extracelluláris enzimek a baktériumok életében. A környezetben előforduló nagymolekulájú tápanyagokat, amelyeket a baktériumok eredeti formájukban nem tudnának felhasználni lebontják.

Ilyenek pl a fehérjéket elbontó proteináz, zselatint folyósító zselatináz, a fibrinolizin, a sztreptodonornáz a nukleinsavakat hasítja. A hialuronidáz a kötőszövet hialuronsav alapanyagát bontját, a koaguláz enzim a véralvadást gyorsítja meg. Kollagenáz a kötőszövetekben lévő rostok hasítására képes.

Lecitináz a lipideket hasító enzim. Határozza meg az alfa- és a béta hemolízis fogalmát! Alfa: a telepeket zöldes udvar övezi, a vörösvértestek és a hemoglobin részleges redukciója következtében.

Béta: a vörösvértestek tejesen feloldódnak, a hemoglobin színtelen anyaggá esik szét. A baktériumtelepeket átlátható udvar veszi körül. Mit értünk rezisztencia fogalmán? Baktériumoknak kellemes szag a szájból a tulajdonságát értjük rajta, mellyel a különböző károsító hatásokkal szemben ellenállnak és megőrzik életképességüket.

Fontos feladat, hogy a beteg szervezetéből kikerült kórokozókat elpusztítsuk és ezzel további fertőzések esetleg járványok az extracelluláris paraziták megakadályozzuk. Ipari bakteriológiában ennek ellenkezője érvényesül, amikor a rezisztencia ismeretében éppen a hasznos tevékenységet végző baktériumokat akarjuk megvédeni a környezet ártalmaitól. Határozza meg a fertőtlenítés és a sterilizálás fogalmát!

Baktériumok elpusztítását értjük alatta. Célja a fertőzés terjedésének megakadályozása. Szűkebb értelemben a szervezetből kikerült baktériumok, vírusok, gombák, protozonook elpusztítását értjük. Orvosi gyakorlatban az összes mikroorganizmus megsemmisítése a cél, melyet sterilezésnek nevezünk. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: bakterosztatikus, baktericid hatás?

A mikrobákat károsító hatás fajtája. A bakteriosztatkus hatás nem pusztítja el a mikroorganizmusokat, csak szaporodásukat gátolja. A hatás megszünte után újraindul a szaporodás. Hosszantartó behatásuk vezet a mikróbák elpusztításához.

Baktericid hatás a mikroorganizmusok elpusztulását jelenti. Időegység alatt a mikroorganizmusok azonos hányada pusztul el. Számuk tehát mértani számsor szerint csökken. Mire ad felvilágosítást a fenolkoefficiens? Kémiai fertőtlenítőszerek hatáserősségéről ad felvilágosítást. Ez az érték azt fejezi ki, hogy egy adott fertőtlenítőszer hatása hányszor erősebb vagy gyengébb a fenolénál.

Mi a különbség az antiszeptikumok és a dezinficiensek hatása között? Kémiai fertőtlenítés, a fertőtlenítés azon módja, amikor a baktériumokat vegyi anyagok segítségével igyekszünk elpusztítani. Enyhébbek antiszeptumok és hatásuk szerint az extracelluláris paraziták. Dezicifienseknek jelölik azokat a fertőtlenítőszereket, melyek hatása optimális koncentrációban baktericid. Elsősorban a bőrm nyálkahártyák, váladékok, műszerek, eszközök, helyiségek fertőtlenítésére alkalmasak.

Milyen úton károsítják a fertőtlenitőszerek a baktériumoka?

Index - Tech-Tudomány - Zombihangyák testéből előtörő parazita gombák az év horrortudományi képein

Határozza meg a következő fogalmakat: szelektív toxicitás: az analin festékek a szervezeten belül nem minden sejthez kötődnek egyformán parazitotrópia: egyes vegyületekhez a kórokozóknak van, de a szöveteknek nincs affinitása organotrópia: parazitotrópai ellentéte, amely a vegyületeknek a szervezet szöveti sejtjeihez való nagyobb affinitását jelenti.

Hogyan hatnak a szulfonamidok a baktériumokra? Minden olyan mikróbára hatnak, amelyek maguk szintetizálják a folsav szükségletüket.

Ide sorolhatók - a gennykeltő, Gram-pozitív coccusok Staphylococcus, Streptococcus- a Gram-negatív coccusok Meningococcus, Gonoccoccus, két Neisseria-faj- a Gram-negatív pl. Escherichia coli- a Gram-pozitív bacillusok pl.

A szulfonamidok bakteriosztatikus tulajdonságúak. Elsősorban a Gram pozitív baktériumfajok szaporodását gátolják, de hatnak néhány gram parazitákat ellenőrizni baktériumcsoportra is.

Mit tud a fluorokinolokról? Naladixsav fluorozott származékai. Gátolják a baktériumok DNS -giráz enzimjének működését, melynek következtében a kettős DNS spirál nem tud kialakulni és a sejtben elhelyezkedni.

Hatásuk baktericid, kiterjed számos mikroorganizmusra, valamint intracelluláris kórokozókra, de nem hatásos az anaerobokra. Húgyúti fertőzések esetén alkalmazzák. Mi a különbség az antibiotikumok és a kemoterapeutikumok között? Technikai: az előbbit fermentációval az utóbbit kémiai szintézissel állítják elő. Min alapszik a penicillin hatásmechanizmusa? A sejtfal szintézisét gátolja, merev sejtfal hiányában a mikróbák a plazma ozmózisnyomása miatt szétesnek.